Chi trả cổ tức năm 2022

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15. Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về chi trả cổ tức năm 2022 từ ngày 25/9 - 27/9/2023.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2022


 Chi trả cổ tức năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 506/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15. Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 27/9 - 04/10/2022.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Danh sách chi trả cổ tức năm 2021


Chi trả cổ tức năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 201/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15. Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về chi trả cổ tức năm 2018 từ ngày 20- 24/5/2019.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018

Danh sách chi trả cổ tức năm 2018

Mẫu Giấy ĐK nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Mẫu Giấy UQ nhận cổ tức


Chi trả cổ tức năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 182/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15. Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về chi trả cổ tức năm 2017 từ ngày 22- 25/5/2018.

Xem thêm tại đây

 


 Chi trả cổ tức năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 179/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15. Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về chi trả cổ tức năm 2016 từ ngày 18 - 25/7/2017.

Xem thêm tại đây

Mẫu Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2016

Mẫu Giấy ĐK nhận cổ tức năm 2016 bằng chuyển khoản

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
WEBSITE LIÊN KẾT
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 57
Hôm qua: 187
Tuần này: 285
Tuần trước: 939
Tháng này: 1744
Tháng trước: 3233
Tất cả: 86917