THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
Căn cứ Nghị quyết số 506/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 15 thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 27/9 - 04/10/2022.
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
Căn cứ Nghị quyết số 400/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 15 thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 04/6 - 11/6/2021.
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
Căn cứ Nghị quyết số 556/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 15. Hội Đồng quản trị Công ty thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 17/6/2020 - 26/6/2020.
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2024
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2024
Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ số 15 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 vào lúc 7h00 ngày 26 tháng 05 năm 2020 (ngày thứ ba)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
WEBSITE LIÊN KẾT
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 14
Hôm qua: 20
Tuần này: 73
Tuần trước: 178
Tháng này: 147
Tháng trước: 700
Tất cả: 50156